Mieke is vast lid van de commissie gezondheid en gelijke kansen. Voor het luik gezonde levensstijl volgt ze alle dossiers op in verband met alcohol, tabak, obesitas en de beroepscategorie diëtisten. Voor het luik gelijke kansen focust ze op het Interfederaal Gelijkekansencentrum, het Impulsfonds voor Migrantenbeleid en de interculturele dialoog. Een laatste luik beslaat alles rond voedselveiligheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Verder is ze ook plaatsvervangend lid van de commissie buitenlandse betrekkingen, de commissie economie, consumentenbescherming en digitale agenda, de commissie landverdediging en de bijzondere commissie voor het reglement en hervorming van de parlementaire werkzaamheden.

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen