Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Mieke Claes op 23 oktober 2023, over deze onderwerpen: Personen met een handicap

Op woensdag 18 oktober 2023 stelde Mieke een mondelinge vraag aan minister Lalieux (PS) over de afstemming van de integratietegemoetkoming op de woonvormen.  Bij opname van een persoon met een handicap in een instelling, geheel of gedeeltelijk op kosten van de overheid, een openbare dienst of een …

Door Mieke Claes op 23 oktober 2023, over deze onderwerpen: Personen met een handicap

Op woensdag 18 oktober 2023 stelde Mieke een mondelinge vraag aan minister Lalieux (PS) over de parkeerkaart voor personen met een handicap. We kennen de problematiek van de wachttijden in verband met de aanvraagprocedure van een parkeerkaart voor personen met een handicap. In de commissie van 2 …

Door Mieke Claes op 23 oktober 2023, over deze onderwerpen: Activering, Arbeids(re-)integratie, arbeidsmarkt, Arbeidsmobiliteit, Personen met een handicap

Op woensdag 18 oktober stelde Mieke een mondelinge vraag aan minister Lalieux over de arbeidsmartkparticipatie van personen met een handicap. De regering mikt op 3 procent ​tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid. Momenteel ligt dit cijfer op 1,09 procent. In het …

Door Mieke Claes op 23 oktober 2023, over deze onderwerpen: Personen met een handicap

Op woensdag 18 oktober 2023 stelde Mieke een vraag aan minister Lalieux over de dataverzamling van personen met een handicap. Een van de speerpunten van het actieplan van minister Lalieux (PS) betreft dataverzameling en analyse in het domein van personen met een handicap. Denk aan de ontwikkeling …

Door Mieke Claes op 18 oktober 2023, over deze onderwerpen: Arbeids(re-)integratie, arbeidsmarkt, Personen met een handicap, Werken, Werkgelegenheid, Werkgelegenheidsbeleid

Op woensdag 18 oktober 2023 stelde Mieke een mondelinge vraag over de tewerkstelling van personen met een handicap aan minister Lalieux. In het regeerakkoord lezen we volgende passage: 'we maken van de overheid een voorbeeld inzake inclusief personeelsbeleid en engageren ons ervoor te zorgen dat …

Door Mieke Claes op 6 oktober 2023

Kamerlid Mieke Claes ijvert voor een verbod op wegwerp-e-sigaretten. “Steeds meer jongeren starten met ‘vapen’, want het is hip. Kom op tegen Kanker meldt dat een derde van de jongeren tussen 15 en 20 jaar het voorbije jaar de e-sigaret heeft gebruikt. De industrie speelt daarop in, door hippe …