Mondelinge vraag over de hervorming parkeerkaart voor personen met een handicap

Door Mieke Claes op 23 oktober 2023, over deze onderwerpen: Personen met een handicap

Op woensdag 18 oktober 2023 stelde Mieke een mondelinge vraag aan minister Lalieux (PS) over de parkeerkaart voor personen met een handicap. We kennen de problematiek van de wachttijden in verband met de aanvraagprocedure van een parkeerkaart voor personen met een handicap. In de commissie van 2 juni 2021 zei u dat u samen met uw administratie zou werken aan een algemene hervorming van de parkeerkaart voor personen met een handicap. De aanpak van controles en sancties zouden daarbij ook worden meegenomen.

Mieke stelde volgende vragen:

  • Wat is de stand van zaken van deze hervorming?
  • Wat houdt deze hervorming nu precies in?

De minister antwoordde: in het federaal actieplan handicap is een maatregel opgenomen om het parkeerkaartbeleid te verbeteren. Zo werken we aan een procedure om aanvragen voor de tegemoetkoming en parkeerkaarten op één formulier te combineren. Dat zal makkelijker zijn voor de begunstigden, aangezien er maar één onderzoek nodig is. Het zal ook de taak van de evaluatieteams verlichten.

Daarnaast moderniseren we de parkeerkaart door er een QR-code aan toe te voegen. Daardoor zullen de gemeenten gemakkelijker kunnen controleren of de kaart nog geldig is via de app Handi2Park. De QR-code zal geleidelijk worden ingevoerd, naarmate de kaarten worden vernieuwd.

Er zijn ook problemen met de scanwagens. Daarom werken mijn kabinet en de DG HAN samen met de steden en gemeenten aan een digitaal systeem dat de parkeerkaart en bijbehorende rechten koppelt aan de nummerplaat, om onterechte boetes te voorkomen. Al 80 steden en gemeenten hebben toegezegd gebruik te zullen maken van deze oplossing, die zal worden uitgerold in januari 2025. Zoals u ziet zijn we hard aan het werk om de mobiliteit en de levenskwaliteit van mensen met een handicap te verbeteren.

Mieke blijft dit verder opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is